18.1.2019 - Abdikácia výboru TJ , krorý bol zvolený dňa 12.12.2015

 Predseda : Tibor Hochholczer

 Druhý štatutár : Ing.Ľubomír Paľaga,

 Členovia : Peter Zmuda, Miroslav Černák a Jozef Katrušík

 Zdravotník : Michaela Segečová

 Videotechnik : Matej Klimo 

 

 

 Výročná členská schôdza

 

 Výbor TJ Slovan Halič , pozýva svojich členov ,hráčov, 

 funkcionárov a fanúšikov dňa 19.1.2019 /t.j. v sobotu / 

 o 14.00 hod. na Výročnú členskú schôdzu,

 ktorá sa bude konať v malej sále  OU v Haliči .

 
 

19.1.2019- Výročná členská schôdza, voľba nového výboru ,

                   odsúhlasenie nových STANOV OZ