2 PERCENTÁ

                 

    Podporte náš mládežnícky futbal

Po predložení všetkých relevantných dokladov a na základe notárskej zápisnice sa naše OZ dostalo do NCR oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2017. Dátum registrácie: 4.12.2017, por.číslo registrácie NZ : 49843 /2017, názov organizácie:Telovýchovná jednota Slovan Halič, právna forma: Občianske združenie, IČO: 14223643, sídlo organizácie : Športová 6, 985 11 Halič, IBAN: SK29 0900 0000 0000 5932 9046,názov banky: Slovenská sporiteľňa a.s. Vyzývame našich členov a funkcionárov, podporovateľov, priaznivcov, rodičov , či inak spriaznených ľudí, aby z minuloročných daní poskytli 2% v prospech TJ Slovan Halič. Takto získanými prostriedkami spoločne podporíme v priebehu roku 2018 mládežnícky futbal, automatické zavlažovanie na našom ihrisku a ďalšie rozbehnuté projekty .ĎAKUJEME ! Nové tlačivá na tomto linku !!!

rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/Vyhl%C3%A1senie-2018-DP-2017-editovate%C4%BEn%C3%A9.pdf

rozhodni.sk/wp-content/uploads/2018/01/Potvrdenie-2018-DP-2017-editovate%C4%BEn%C3%A9.pdf