Pripravujeme

 
 

 

16.4.2018 Začiatok investičnej akcie Automatické zavlažovanie futbalového ihriska v Haliči.

 

V mesiacoch  jún - júl  2018 - nákup kopačiek pre kategóriu žiakov.

 
 

7.7.2018 /SOBOTA/ o 9.30 hod. ukážkový dvojhodinový tréning 

pre našich žiakov pod vedením Mgr.Marian Berky - najlepší 

futsalový tréner roka na ihrisku TJ Slovan Halič .

 

8.7.2018 - 12.7.2018 TANGO KEMP - 5.ročník - areál TJ Slovan Halič

 

V mesiaci júl 2018   Nákup športového materiálu na futbal . Projekt  - 

                                         Podpora rozvoja športu 2018 - Podprogram č.4

 
 

15.7.2018 o 10.30 hod. Výročná členská schôdza

15.12.2018 /SOBOTA / o 14.00 hod. Výročná členská schôdza 

 

18.1.2019 - Abdikácia výboru TJ , krorý bol zvolený dňa 12.12.2015

 Predseda : Tibor Hochholczer

 Druhý štatutár : Ing.Ľubomír Paľaga,

 Členovia : Peter Zmuda, Miroslav Černák a Jozef Katrušík

 Zdravotník : Michaela Segečová

 Videotechnik : Matej Klimo 

 

 19.1.2019- Výročná členská schôdza, voľba nového výboru ,

                   odsúhlasenie nových STANOV OZ