Dokumenty 

 
Výpis IČO : IČO 2017.pdf (412477)
 
 
 
Správa o činnosti FK za rok 2017 : Správa o činnosti TJ za rok 2017.pdf (678810)
 
Slov.sporitelňa a.s. Sl.sporiteľňa-účet.pdf (1161938)
 
Štat.úrad - ŠU SR .pdf (352701)
 
Výpis MV SR  - Výpis MV SR.pdf (419535)
 
Výpis z registra - Reg.trestov.pdf (497830)
 
 
 

Zmluvy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBSK-Dotácia na rok 2019.pdf (6210907)

Zrušenie dotácie.pdf (671751)